top of page

Tato činnost je poskytována konstruktérům a technologům v případech požadavku detekce kritických vad a jejich odstraňování změnami výrobního postupu. V jednotlivých případech můžeme doporučovat vhodné zkušební a vyhodnocovací postupypodle různých existujících norem, případně spolupracovat při vývoji vlastních postupů a kriterí podle specifických požadavků zákazníka.

Společnost provádí inspekční činnost jako orgán nezávislý na smluvním vztahu mezi odběratelem a dodavatelem - tzv. III. strana. Inspekční činnost je vykonávána v oblasti přejímek materiálů, svařenců, odlitků, výkovků i finálních sestav. Při těchto inspekcích jsou dozorovány výsledky zkoušek, rozměrových kontrol, kompletnost sestav, úplnost technické dokumentace výrobku a další patřičné náležitosti dle smluvně definovaných požadavků jednotlivých stran obchodního vztahu.

Poradenství a konzultace
Inspekční činnost

nejrozšířenější NDT metoda. Jedná se o tzv. „objemovou metodu“ (ukazuje vady...

objemová metoda, částečně nahrazující či doplňující RT kontrolu. Princip ...

povrchová metoda (odhaluje vady komunikující s povrchem, nebo...

povrchová metoda, indikující poze vady komunikující s povrchem. Na zkoušený...

povrchová kontrola, spočívající ve sledování povrchu součásti a hledání...

defektoskopická laboratoř

bottom of page