top of page

O firmě

Společnost NDT SURMAN s.r.o.byla založena v roce 2008 jako samostatná právnická osoba. Pozice nezávislého hospodářského subjektu jí zajišťuje, že společnost nemůže být ovlivňována zájmy externích subjektů, a proto může konat, jednat a fungovat nezávisle a nestranně podle zásad profesní etiky zkušební laboratoře vůči svým klienům.

           

Od vzniku společnosti je hlavní politikou upřednostňování kvality vykonávaných kontrol před jejich kvantitou. Z toho vyplývá, že při výběru zaměstnanců jsou přijímáni pouze ti pracovníci, kteří prokáží nejen odbornou zdatnost, ale i schopnost samostatného přemýšlení a konstruktivního rozhodování v rámci normami stanovených pravidel.

 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provádění nedestruktivních zkoušek materiálů jako nezávislá kontrola třetí stranou mezi výrobcem a odběratelem. Zároveň jsou jednotliví pracovníci schopni poskytovat poradenství v tomto oboru a vykonávat inspekční činnosti.

 

Nedestruktivní zkoušky materiálů a svarových spojů jsou společností prováděny vlastními pracovníky -  vybavenými příslušným zařízením, na pracovištích zákazníků (montážní způsob) v průběhu výroby, výstavby, údržby nebo revizí tlakových zařízení, konstrukcí a potrubních systémů.

 

Těžiště činnosti společnosti spočívá ve vysoce kvalifikovaném provádění nedestruktivních kontrol, jejichž výstupy jsou ve více než 90% předávány dalším nezávislým českým i zahraničním přejímacím organizacím, či přímo zákazníkovi (TÜV, DNV, BASF, JCS.....)

 

Poradenská činnost je poskytována převážně konstruktérům a technologům při určování vhodnosti jednotlivých defektoskopických metod pro potřeby detekce kritických vad a při stanovování konkrétních kritérií přípustnosti pro dané součásti a výrobky. Pracovníci společnosti jsou schopni vypracovávat postupy pro zkoušení specifických výrobků dle zadaných požadavků jednotlivých zákazníků.   

 

Inspekční činnost společnosti spočívá v oblasti přejímek svařenců, odlitků, výkovků i komplexních finálních zařízení a sestav. Při těchto inspekcích jsou dozorovány výsledky NDT zkoušek, rozměrových kontrol, tlakových zkoušek, úplnost technické dokumentace výrobku a další patřičné náležitosti podkladových materiálů.

 

Společnost je díky náročnému výběru svých pracovníků schopna vykonávat všechny výše uvedené činnosti kvalifikovaně jak z pozice předávajícího, tak z pozice přejímajícího.

 

Na přání zákazníka je společnost schopna zajistit chemické rozbory kovů, mechanické a metalografické zkoušky materiálů a příbuzné činnosti. Tyto však nevykonává vlastním personálem a zařízením, ale v případě požadavku je zajistí dodavatelsky jinými řádně kvalifikovanými subjekty.

 

Společnost má vypracovaný, zavedený a udržovaný systém managementu zkušební laboratoře včetně příslušné interní dokumentace v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Disponuje kvalifikovaným odborným defektoskopickým personálem s dlouholetou praxí, certifikovaným podle normy EN ISO 9712 minimálně ve stupni II. s platností certifikátů pro tlaková zařízení dle nařízení Evropského společenství č. 97/23 (PED). Personál je též certifikován dle SNT-TC-1A (kvalifikace pro zkoušení dle požadavků ASME Code) ve stupni L II.

defektoskopická laboratoř

bottom of page